اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 800 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 800 دقیقه ای داخل شبکه

بسته اینترنت 800 دقیقه ای داخل شبکه ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 320,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 348,800 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 800 دقیقه ای داخل شبکه ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 800 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
320,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
348,800 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل به صورت ماهیانه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل