اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح) ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح)

بسته اینترنت بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح) ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 6,700 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 7,370 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح) ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح) ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
6,700 ریال
مبلغ قابل پرداخت
7,370 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت روزانه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل