اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 300 مگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 300 مگابایت

بسته اینترنت 300 مگابایت ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 73,700 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 81,070 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 300 مگابایت ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 300 مگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
73,700 ریال
مبلغ قابل پرداخت
81,070 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت هفتگی تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل