اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 60 مگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 60 مگابایت

بسته اینترنت 60 مگابایت ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 21,500 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 23,650 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 60 مگابایت ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 60 مگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
21,500 ریال
مبلغ قابل پرداخت
23,650 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل به صورت روزانه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل