اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 200 مگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 200 مگابایت ایرانسل

بسته اینترنت 200 مگابایت ایرانسل، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ایرانسل، 44,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 47,960 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 200 مگابایت ایرانسل، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 200 مگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
44,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
47,960 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل به صورت هفتگی تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل