اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 150 مگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 150 مگابایت

بسته اینترنت 150 مگابایت ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 47,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 51,700 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 150 مگابایت ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 150 مگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
47,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
51,700 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت سه روزه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل