اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 150 مگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 150 مگابایت ایرانسل

بسته اینترنت 150 مگابایت ایرانسل، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ایرانسل، 35,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 38,150 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 150 مگابایت ایرانسل، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 150 مگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
35,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
38,150 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت سه روزه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل