اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل

بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ایرانسل، 1,250,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 1,362,500 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
1,250,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
1,362,500 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های مودم خانگی TDLTE ایرانسل به صورت شش ماهه تمام بسته اینترنتی های مودم خانگی TDLTE ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل