اینترنت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی سرویس 160 گیگابایتی ایرانسل

160 گیگابایتی مخصوص

مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

میباشد و اعتبار آن به صورت

مدت اعتبار این بسته شش ماهه میباشد

محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این سرویس 2,200,000 ريال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 2,398,000 ريال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید 160 گیگابایتی از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

تمام بستهای اینترنتی
عنوان
بسته اینترنت 160 گیگابایتی ایرانسل
نوع سیمکارت

مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته شش ماهه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
2,398,000 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
2,200,000 ريال
خرید آنلاین