اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی سرویس 80 گیگابایتی ایرانسل

80 گیگابایتی مخصوص

مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

میباشد و اعتبار آن به صورت

مدت اعتبار این بسته سالانه میباشد

محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این سرویس 1,400,000 ريال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 1,526,000 ريال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید 80 گیگابایتی از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

تمام بستهای اینترنتی
عنوان
بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل
نوع سیمکارت

مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته سالانه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
1,526,000 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
1,400,000 ريال
خرید آنلاین