اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 2/5 گیگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی سرویس 2/5 گیگابایت ایرانسل

2/5 گیگابایت مخصوص

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

میباشد و اعتبار آن به صورت

مدت اعتبار این بسته پانزده روزه میباشد

محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این سرویس 145,000 ريال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 158,050 ريال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید 2/5 گیگابایت از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

تمام بستهای اینترنتی
عنوان
بسته اینترنت 2/5 گیگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته پانزده روزه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
158,050 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
145,000 ريال
خرید آنلاین