اینترنت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی سرویس مکالمه 20 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

مکالمه 20 دقیقه ای داخل شبکه مخصوص

سیم کارت اعتباری اغلب با پیش شماره های 0930، 0933، 0935، 0936، 0937، 0938، 0939 و یا 0901، 0903، 0904، 0905 شروع میشوند. سیمکارت های اعتباری قبض دریافت نمیکنند و اغلب به صورت پیش پرداخت فعال میشوند.

میباشد و اعتبار آن به صورت

مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این سرویس 14,999 ريال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 16,350 ريال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید مکالمه 20 دقیقه ای داخل شبکه از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

تمام بستهای اینترنتی
عنوان
بسته اینترنت مکالمه 20 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
نوع سیمکارت

سیم کارت اعتباری اغلب با پیش شماره های 0930، 0933، 0935، 0936، 0937، 0938، 0939 و یا 0901، 0903، 0904، 0905 شروع میشوند. سیمکارت های اعتباری قبض دریافت نمیکنند و اغلب به صورت پیش پرداخت فعال میشوند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
16,350 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
14,999 ريال
خرید آنلاین