اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت مکالمه 40 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت مکالمه 40 دقیقه ای داخل شبکه

بسته اینترنت مکالمه 40 دقیقه ای داخل شبکه ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 27,999 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 30,520 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت مکالمه 40 دقیقه ای داخل شبکه ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
مکالمه 40 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
27,999 ریال
مبلغ قابل پرداخت
30,520 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت ماهیانه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل