اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت مکالمه 320 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت مکالمه 320 دقیقه ای داخل شبکه

بسته اینترنت مکالمه 320 دقیقه ای داخل شبکه ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 176,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 191,840 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت مکالمه 320 دقیقه ای داخل شبکه ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
مکالمه 320 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
176,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
191,840 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت ماهیانه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل