اینترنت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی سرویس 100 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

100 دقیقه ای داخل شبکه مخصوص

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

میباشد و اعتبار آن به صورت

مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این سرویس 54,999 ريال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 59,950 ريال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید 100 دقیقه ای داخل شبکه از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

تمام بستهای اینترنتی
عنوان
بسته اینترنت 100 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
نوع سیمکارت

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
59,950 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
54,999 ريال
خرید آنلاین