اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 400 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 400 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

بسته اینترنت 400 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ایرانسل، 180,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 196,200 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 400 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 400 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
180,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
196,200 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل به صورت ماهیانه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل