اینترنت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی سرویس 800 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل

800 دقیقه ای داخل شبکه مخصوص

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

میباشد و اعتبار آن به صورت

مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این سرویس 320,000 ريال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 348,800 ريال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید 800 دقیقه ای داخل شبکه از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

تمام بستهای اینترنتی
عنوان
بسته اینترنت 800 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
نوع سیمکارت

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
348,800 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
320,000 ريال
خرید آنلاین