اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت شارژ مستقیم 10 هزار تومانی ایرانسل ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت شارژ مستقیم 10 هزار تومانی ایرانسل

بسته اینترنت شارژ مستقیم 10 هزار تومانی ایرانسل ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 100,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 109,000 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت شارژ مستقیم 10 هزار تومانی ایرانسل ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
شارژ مستقیم 10 هزار تومانی ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
100,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
109,000 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت نامحدود تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل