اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 5 گیگابایت(2تا7صبح) ایرانسل

راهنمای راه اندازی سرویس 5 گیگابایت(2تا7صبح) ایرانسل

جهت راه اندازی سرویس 5 گیگابایت(2تا7صبح) مراحل زیر را انجام دهید.
قبل از انجام خرید سرویس 5 گیگابایت(2تا7صبح) از نوع سیمکارت خود مطمئن باشید. این سرویس مخصوص

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

میباشد.
 1. وارد سایت فشارژ یا برنامه اینترنت ایرانسل شود.
 2. از بخش بالا،

  سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

  را انتخاب کنید.
 3. از بخش کنار،

  مدت اعتبار این بسته هفتگی میباشد

  را انتخاب کنید.
 4. لیست سرویس های مخصوص

  سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

  برای مدت زمان

  مدت اعتبار این بسته هفتگی میباشد

  نمایش داده خواهد شد. از بین ایتم ها، سرویس 5 گیگابایت(2تا7صبح) را پیدا کنید و خرید آنلاین را بزنید.
 5. داخل صفحه ی جزئیات سرویس 5 گیگابایت(2تا7صبح)، شماره سیمکارت که میخواهید بسته اینترنتی بر روی آن فعال شود را وارد کنید.
 6. دکمه ی خرید آنلاین را بزنید و مراحل خرید را داخل صفحه ی امن پرداخت بانک تکمیل کنید.
 7. در صورت موفق بودن پرداخت، سرویس 5 گیگابایت(2تا7صبح)، به صورت خودکار بر روی سیمکارت شما فعال خواهد شد و فاکتور خرید به شما نمایش داده خواهد شد.

جهت خرید 5 گیگابایت(2تا7صبح) از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 5 گیگابایت(2تا7صبح) ایرانسل
نوع سیمکارت

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته هفتگی میباشد

مبلغ قابل پرداخت
27,250 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
24,999 ريال
تمام بستهای اینترنتی