اینترنت ایرانسل

راهنمای راه اندازی سرویس 42 گیگابایتی ایرانسل

جهت راه اندازی سرویس 42 گیگابایتی مراحل زیر را انجام دهید.
قبل از انجام خرید سرویس 42 گیگابایتی از نوع سیمکارت خود مطمئن باشید. این سرویس مخصوص

مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

میباشد.
 1. وارد سایت فشارژ یا برنامه اینترنت ایرانسل شود.
 2. از بخش بالا،

  مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

  را انتخاب کنید.
 3. از بخش کنار،

  مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

  را انتخاب کنید.
 4. لیست سرویس های مخصوص

  مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

  برای مدت زمان

  مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

  نمایش داده خواهد شد. از بین ایتم ها، سرویس 42 گیگابایتی را پیدا کنید و خرید آنلاین را بزنید.
 5. داخل صفحه ی جزئیات سرویس 42 گیگابایتی، شماره سیمکارت که میخواهید بسته اینترنتی بر روی آن فعال شود را وارد کنید.
 6. دکمه ی خرید آنلاین را بزنید و مراحل خرید را داخل صفحه ی امن پرداخت بانک تکمیل کنید.
 7. در صورت موفق بودن پرداخت، سرویس 42 گیگابایتی، به صورت خودکار بر روی سیمکارت شما فعال خواهد شد و فاکتور خرید به شما نمایش داده خواهد شد.

جهت خرید 42 گیگابایتی از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 42 گیگابایتی ایرانسل
نوع سیمکارت

مودم خانگی TDLTE اغلب با پیش شماره های 0941 شروع میشوند. این نوع سیمکارت داخل مودم های TDLTE قرار میگیرند که از سری های جدید مودم ایرانسل هستند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته ماهیانه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
648,550 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
595,000 ريال
تمام بستهای اینترنتی