اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 2/5 گیگابایت ایرانسل

راهنمای راه اندازی سرویس 2/5 گیگابایت ایرانسل

جهت راه اندازی سرویس 2/5 گیگابایت مراحل زیر را انجام دهید.
قبل از انجام خرید سرویس 2/5 گیگابایت از نوع سیمکارت خود مطمئن باشید. این سرویس مخصوص

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

میباشد.
 1. وارد سایت فشارژ یا برنامه اینترنت ایرانسل شود.
 2. از بخش بالا،

  سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

  را انتخاب کنید.
 3. از بخش کنار،

  مدت اعتبار این بسته پانزده روزه میباشد

  را انتخاب کنید.
 4. لیست سرویس های مخصوص

  سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

  برای مدت زمان

  مدت اعتبار این بسته پانزده روزه میباشد

  نمایش داده خواهد شد. از بین ایتم ها، سرویس 2/5 گیگابایت را پیدا کنید و خرید آنلاین را بزنید.
 5. داخل صفحه ی جزئیات سرویس 2/5 گیگابایت، شماره سیمکارت که میخواهید بسته اینترنتی بر روی آن فعال شود را وارد کنید.
 6. دکمه ی خرید آنلاین را بزنید و مراحل خرید را داخل صفحه ی امن پرداخت بانک تکمیل کنید.
 7. در صورت موفق بودن پرداخت، سرویس 2/5 گیگابایت، به صورت خودکار بر روی سیمکارت شما فعال خواهد شد و فاکتور خرید به شما نمایش داده خواهد شد.

جهت خرید 2/5 گیگابایت از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 2/5 گیگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت

سیم کارت دائمی اغلب با پیش شماره های 0902 شروع میشوند. سیم کارت های دائمی قبض دریافت میکنند و میتوانند بدون داشتن اعتبار تماس یا اینترنت داشته باشند.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این بسته پانزده روزه میباشد

مبلغ قابل پرداخت
158,050 ريال با احتساب مالیات
مبلغ
145,000 ريال
تمام بستهای اینترنتی