اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 10 گیگابایت ایرانسل

بسته اینترنت
عنوان
بسته اینترنت 10 گیگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
421,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
457,800 ریال با احتساب مالیات

ارائه ی این سرویس توسط اپراتور متوقف شده است. لطفا از سرویس های فعال دیگر خرید کنید

معرفی بسته اینترنت 10 گیگابایت

بسته اینترنت 10 گیگابایت ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 421,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 457,800 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 10 گیگابایت ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

معرفی بیشتر راهنمای خرید تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل به صورت چهار ماهه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت اعتباری ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل