اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 3 گیگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 3 گیگابایت ایرانسل

بسته اینترنت 3 گیگابایت ایرانسل، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ایرانسل، 190,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 207,100 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 3 گیگابایت ایرانسل، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 3 گیگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
190,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
207,100 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل به صورت ماهیانه تمام بسته اینترنتی های سیم کارت دائمی ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل