اینترنت ایرانسل

خرید آنلاین بسته های ماهیانه ایرانسل مخصوص سیمکارت دائمی

با چند کلیک ساده و بدون نیاز به اجرای کد فرمان، بسته‌ اینترنت ایرانسل ماهیانه مخصوص سیمکارت دائمی را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

مرحله اول : نمایش بسته اینترنت های سیمکارت دائمی
مرحله دوم : مدت زمان بسته را انتخاب کنید
 1. عنوان
  بسته اینترنت 5گیگابایت(6صبح تا 12ظهر) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  29,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  32,700 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 2. عنوان
  بسته اینترنت 500مگابایت +50مگابایت(6صبح تا 12 ظهر) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  80,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  87,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 3. عنوان
  بسته اینترنت 30 گیگابایت(2تا7 صبح) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  90,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  98,100 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 4. عنوان
  بسته اینترنت 1 گیگابایت ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  104,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  114,450 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 5. عنوان
  بسته اینترنت 2 گیگابایت ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  140,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  152,600 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 6. عنوان
  بسته اینترنت 7گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  75,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  81,750 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 7. عنوان
  بسته اینترنت 10گیگابایت (6صبح تا 12 ظهر) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  90,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  98,100 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 8. عنوان
  بسته اینترنت 3 گیگابایت ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  190,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  207,100 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 9. عنوان
  بسته اینترنت 4 گیگابایت ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  212,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  232,170 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 10. عنوان
  بسته اینترنت 5 گیگابایت ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  235,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  257,240 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 11. عنوان
  بسته اینترنت 7 گیگابایت ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  282,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  307,380 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 12. عنوان
  بسته اینترنت 100 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  54,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  59,950 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 13. عنوان
  بسته اینترنت 200 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  99,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  109,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 14. عنوان
  بسته اینترنت 400 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  180,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  196,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 15. عنوان
  بسته اینترنت 800 دقیقه ای داخل شبکه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  320,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  348,800 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین