اینترنت ایرانسل| بسته اینترنت 300 گیگابایت ایرانسل

بسته اینترنت

معرفی بسته اینترنت 300 گیگابایت

بسته اینترنت 300 گیگابایت ، مخصوص

میباشد و اعتبار آن به صورت
محاسبه می شود.

هزینه ی راه اندازی این بسته اینترنت ، 6,030,000 ریال می باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 6,633,000 ریال توسط شما پرداخت می شود.

جهت خرید بسته اینترنت 300 گیگابایت ، از دکمه ی خرید آنلاین استفاده کنید.

خرید آنلاین
عنوان
بسته اینترنت 300 گیگابایت ایرانسل
نوع سیمکارت
مدت اعتبار
مبلغ
6,030,000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
6,633,000 ریال با احتساب مالیات
تمام بسته اینترنتی های مودم خانگی TDLTE ایرانسل به صورت شش ماهه تمام بسته اینترنتی های مودم خانگی TDLTE ایرانسل تمام بستهای اینترنتی های ایرانسل