اینترنت ایرانسل

خرید آنلاین بسته های شش ماهه ایرانسل مخصوص مودم TD-LTE

با چند کلیک ساده و بدون نیاز به اجرای کد فرمان، بسته‌ اینترنت ایرانسل شش ماهه مخصوص مودم TD-LTE را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

مرحله اول : نمایش بسته اینترنت های مودم TD-LTE
مرحله دوم : مدت زمان بسته را انتخاب کنید
 1. عنوان
  بسته اینترنت 40 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  790,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  861,100 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 2. عنوان
  بسته اینترنت 100 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,000,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,180,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 3. عنوان
  بسته اینترنت 150 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,700,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,943,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 4. عنوان
  بسته اینترنت 300 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  4,500,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  4,905,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 5. عنوان
  بسته اینترنت 500 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  6,900,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  7,521,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 6. عنوان
  بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,250,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,362,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 7. عنوان
  بسته اینترنت 120 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,799,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,962,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 8. عنوان
  بسته اینترنت 160 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,200,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,398,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 9. عنوان
  بسته اینترنت 200 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,700,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,943,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 10. عنوان
  بسته اینترنت 260 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  3,399,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  3,706,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین