اینترنت ایرانسل

خرید آنلاین بسته‌های اینترنت ایرانسل مخصوص مودم TD-LTE

با چند کلیک ساده و بدون نیاز به اجرای کد فرمان، بسته‌ اینترنت ایرانسل مخصوص مودم TD-LTE را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

مرحله اول : نمایش بسته اینترنت های مودم TD-LTE
مرحله دوم : مدت زمان بسته را انتخاب کنید
 1. عنوان
  بسته اینترنت 7 گیگابایت ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  250,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  272,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 2. عنوان
  بسته اینترنت 14 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  440,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  479,600 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 3. عنوان
  بسته اینترنت 80 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,400,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,526,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 4. عنوان
  بسته اینترنت نامحدود با سرعت 2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 60 گیگ) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  800,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  872,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 5. عنوان
  بسته اینترنت نامحدود با سرعت 4 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 70 گیگ) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,000,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,090,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 6. عنوان
  بسته اینترنت نامحدود با سرعت 8 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 100 گیگ) ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,200,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,308,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 7. عنوان
  بسته اینترنت 15 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  410,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  446,900 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 8. عنوان
  بسته اینترنت 30 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  650,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  708,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 9. عنوان
  بسته اینترنت 50 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  880,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  959,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 10. عنوان
  بسته اینترنت 90 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,360,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,482,400 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 11. عنوان
  بسته اینترنت 60 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,280,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,395,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 12. عنوان
  بسته اینترنت 120 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,200,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,398,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 13. عنوان
  بسته اینترنت 240 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  3,850,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  4,196,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 14. عنوان
  بسته اینترنت 100 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,000,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,180,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 15. عنوان
  بسته اینترنت 150 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,700,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,943,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 16. عنوان
  بسته اینترنت 300 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  4,500,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  4,905,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 17. عنوان
  بسته اینترنت 500 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  6,900,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  7,521,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 18. عنوان
  بسته اینترنت 200 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  3,950,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  4,305,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 19. عنوان
  بسته اینترنت 400 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  6,750,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  7,357,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 20. عنوان
  بسته اینترنت 600 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  8,700,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  9,483,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین