اینترنت ایرانسل

خرید آنلاین بسته های سالانه ایرانسل مخصوص مودم TD-LTE

با چند کلیک ساده و بدون نیاز به اجرای کد فرمان، بسته‌ اینترنت ایرانسل سالانه مخصوص مودم TD-LTE را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

مرحله اول : نمایش بسته اینترنت های مودم TD-LTE
مرحله دوم : مدت زمان بسته را انتخاب کنید
 1. عنوان
  بسته اینترنت 80 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,400,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,526,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 2. عنوان
  بسته اینترنت 96 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,905,904 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,077,435 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 3. عنوان
  بسته اینترنت 144 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,858,856 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  3,116,153 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 4. عنوان
  بسته اینترنت 200 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  3,950,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  4,305,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 5. عنوان
  بسته اینترنت 240 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  4,764,760 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  5,193,588 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 6. عنوان
  بسته اینترنت 296 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  5,853,848 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  6,380,694 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 7. عنوان
  بسته اینترنت 344 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  6,806,800 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  7,419,412 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 8. عنوان
  بسته اینترنت 400 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  6,750,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  7,357,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 9. عنوان
  بسته اینترنت 600 گیگابایتی - پیشنهاد ویژه ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  8,700,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  9,483,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 10. عنوان
  بسته اینترنت 160 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  2,400,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  2,616,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 11. عنوان
  بسته اینترنت 260 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  3,699,999 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  4,033,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 12. عنوان
  بسته اینترنت 360 گیگابایتی ایرانسل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  4,990,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  5,439,100 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین